Mobilný dochádzkový systém
GSM, WiFi
Vlastný cloud
Cloud s webrozhraním - nezávislosť na operačnom systéme
Výroba PCB na slovensku
Preferujeme slovenske výrobky a dodavateľov
Programovanie
Tvoríme vlastný kód - žiaden outsorceing
Vlastný návrh a testovanie PCB

         dochádzkový systém

         inteligentne meranie

        obchôdzkový systém

            kontrola teploty

Zákazkový vývoj elektroniky a softwaeru pre priemyselné,  komerčné i nekomerčné aplikácie v oblasiti M2M, IoT technológií .Zabezpečujeme prototypovú a sériovú výrobu. Je možné vyvinúť prakticky akékoľvek atypické zariadenie podľa požiadaviek zákazníka.

Používané Open Source technólogie