Potrebujete monitorovať dochádzku vašich zamestnancov v teréne?

Máme pre Vás riešenie: Jediný online mobilný dochádzkový systém s geolokáciou na Slovensku!

 

 

Jednoduchý – spoľahlivý – flexibilný - cenovo dostupný

 

 TIMEO dochádzkový systém – FLEXIBILITA A SPOĽAHLIVOSŤ

Náš dochádzkový systém je pre vás tým pravým riešením, pokiaľ potrebujete monitorovať dochádzku vašich pracovníkov v teréne. Či už ste stavebná firma, upratovacia spoločnosť alebo strážna služba, s naším dochádzkovým systémom budete mať prehľad o tom, či sa váš pracovník dostavil na svoje terénne pracovisko. Jedinečný kontrolný mechanizmus v podobe geolokácie vám ukáže, či sa zamestnanec skutočne zaznamenal („odpípol“) na mieste výkonu práce.

Kontrolný mechanizmus systému a funkcionalita

Okrem toho, že budete monitorovať a evidovať dochádzku svojich pracovníkov, vďaka tomuto systému budete mať aj korektné vzťahy s vašimi zmluvnými partnermi a klientmi. Ak sa totiž pracovník nedostaví na miesto práce včas, systém to zaznamená, vyšle notifikáciu a vy tak môžete flexibilne riešiť vzniknutú situáciu a chýbajúcu pracovnú silu okamžite nahradiť.

Systém taktiež ponúka výstup dát na ďalšie spracovanie pre mzdové aj fakturačné účely. Export dát do mzdových programov a personálneho systému upravíme podľa vašich individuálnych požiadaviek. Systém je natoľko flexibilný, že si zároveň môžete vytvárať a nastavovať reporty podľa vlastných preferencií.

Inštalácia

Registrácia dochádzky je vykonávaná pomocou online mobilných terminálov a kariet. Inštalácia terminálu spočíva v jednoduchej montáži – upevnením zariadenia na stenu objektu a zapojením do elektrickej zásuvky. Jedinou podmienkou je mať funkčný GSM alebo wifi signál ktoréhokoľvek operátora. Po tomto úkone je možné systém okamžite začať používať. Vaši pracovníci dostanú karty a pri nástupe na pracovný úkol ju jednoducho priložia k terminálu. Rovnako tak spravia pri odchode po práci.

Bezkonkurenčnou výhodou nášho systému je, že nie je potrebná žiadna kabeláž. XY je vďaka tomu vhodný aj do objektov a priestorov, kde kabeláž nie je možné na sfunkčnenie dochádzkového systému vykonať.

Pri technologickom procese výroby využívame profesionálne nástroje používané aj v CERNe.

Pre koho je produkt určený?

TIMEO poskytuje ideálne a dostupné riešenie pre všetky spoločnosti, ktoré zamestnávajú:

pracovníkov na dohodu

brigádnikov

pracovníkov na part-time

pracovníkov na úkolovú prácu

pracovníkov na krátkodobé záväzky

Náš dochádzkový systém je určený predovšetkým pre spoločnosti:

Facility manažment services

Upratovacie firmy

Stavebné firmy

Strážne služby

VYUŽITIE AJ V ŠKOLSTVE!

Okrem komerčných spoločností je XY vhodným riešením aj ako školský dochádzkový systém. Monitoruje príchody a odchody študentov škôl alebo dochádzku na mimoškolských aktivitách.

BENEFITY PRODUKTU

Od ostatných dochádzkových systémov na trhu sa jednoznačne líšime.

Naše bezkonkurenčné benefity:

 • Geolokácia - jedinečný kontrolný mechanizmus ukáže, či sa zamestnanec zaznamenal („odpípol“) na mieste určenia

 • Automatická lokalizácia dochádzkového terminálu prebieha pri každom „odpípnutí“ – odosiela svoju geopozíciu spolu s ostatnými dátami na cloud. Nedá sa zneužiť - v prípade neoprávneného premiestnenia terminálu na iné miesto systém automaticky posiela signál o zmene (preverenie pozície aj pri výpadku elektriny)

 • Online kontrola – kedykoľvek a kdekoľvek

 • Výlučne slovenská výroba

 • Vlastný cloud - zabezpečuje nezávislosť na operačnom systéme

 • Vlastný kód systému - s využitím vlastných programátorov, vo finále zabezpečuje vysokú flexibilitu a rýchlosť reakcie pri požiadavkách na zmenu funkcionality

 • Mobilita – zariadenie môžete nainštalovať kamkoľvek – funguje na wifi alebo gsm (so všetkými operátormi na trhu), nevyžaduje žiadnu kabeláž

 • Okamžitá mail notifikácia príchodov - pokiaľ sa pracovník nedostaví na pracovisko včas, možnosť flexibilne reagovať a nahradiť pracovníka

 • Individuálne nastavenie systému podľa požiadaviek klienta

 • Okamžitá dostupnosť náhľadu reportov a nastavenie reportov podľa individuálnych potrieb klienta

 • Prehľadný pracovný kalendár vyťaženosti - možnosť flexibilného presunu pracovníka podľa potreby na inú prevádzku – prehľad pracovných časov pracovníkov

 • Generovanie reportov – denne, týždenne, mesačne

 • Výstupy v digitálnom formáte s možnosťou úprav pre akýkoľvek mzdový softvér

 • Vytváranie reportov aj pre zákazníka – prehľad o počte odrobených hodín v konkrétnej firme alebo pobočke za mesiac

 • Log-in cez web rozhranie - žiadne inštalovanie aplikácie

 • Školenia k používaniu systému samozrejmosťou

 • Promptné servisné služby – výmena terminálu kus za kus v prípade nefunkčnosti

 • Certifikácia RED (radio equipment directive) – absolútna bezpečnosť užívateľov z hľadiska vplyvu na zdravie

 • Priaznivá cena – vynikajúci pomer kvalita - cena

Používané Open Source technólogie