Mobilný dochádzkový systém
GSM, WiFi
Vlastný cloud
Cloud s webrozhraním - nezávislosť na operačnom systéme
Výroba PCB na slovensku
Preferujeme slovenske výrobky a dodavateľov
Programovanie
Tvoríme vlastný kód - žiaden outsorceing
Vlastný návrh a testovanie PCB

         dochádzkový systém

         inteligentne meranie

        obchôdzkový systém

            kontrola teploty

Kontakt

Adresa:
Rimavské Brezovo
Mlyn 89
980 54
Slovensko
Mobilné číslo:
+421917629096

Doplnkové informácie

Doplnkové informácie:

IČO:50656449
DIČ:2120419532
IČ DPH:SK2120419532

Používané Open Source technólogie