Mobilný dochádzkový systém
GSM, WiFi
Vlastný cloud
Cloud s webrozhraním - nezávislosť na operačnom systéme
Výroba PCB na slovensku
Preferujeme slovenske výrobky a dodavateľov
Programovanie
Tvoríme vlastný kód - žiaden outsorceing
Vlastný návrh a testovanie PCB

Zadajte e-mailovú adresu vášho používateľského účtu. Bude vám na ňu zaslané vaše používateľské meno.

Používané Open Source technólogie